EN LT PL RU

SND ir MAF dujos

Dujos MAF – sumažina gamybos išlaidas pramonėje. Mažesnis sunaudojimas, mažesnė kaina, didesnis kaitinimo, pjovimo, suvirinimo greitis, didesnė talpa.
Dujos MAF (metilacetileno – aleno frakcija) plačiai naudojamos Amerikoje MAPP
Plačiau

(MetilAcetileno – Propadieno Propano) dujų pavadinimu kaip Acetileno pakaitalas ir alternatyva Propanui:Metalo pramonėje, metalo apdorojimas (kaip Acetileno pakaitalas ir alternatyva Propanui)

  • Metalo pjovimas deguonimi,
  • suvirinimas,
  • paviršiaus valymas ir /arba grūdinimas liepsna.

Paviršių kaitinimas dengiant stogus, kelių tiesimas (alternatyva Propanui)

  • MAF dujos degdamos nepalieka juodų pėdsakų ant viršutinio sluoksnio stogų, skirtingai nuo propano.
  • Deginant MAF dujų temperatūra yra didesnė, todėl medžiaga ištirpsta greičiau, ir darbas bus baigtas greičiau (stogai, keliai).
  • Propano sunaudojimo norma 100 m2 stogo yra 63,2 kg, o MAF dujų – 27 kg, skirtumas 2,34 karto.

Detalių ir komponentų paviršių apsauga ir atnaujinimas kaitinant (alternatyva Propanui)

  • Naikinamas korozijos poveikis įvairiose vietose.

Darbo su MAF dujomis procesas: yra tas pats, kaip su acetilenu arba propanu (pjovimas ir kaitinimas)

Įranga darbui: degikliai ir pjovimas (kaip acetileno, nežymiai modifikuotas degiklis).

Pagalbinė įranga: reduktoriai, atbuliniai vožtuvai, rėmai, ir tt – galima naudoti tuos pačius, kaip ir naudojant suskystintas dujas (propanas).

Visa tai leidžia naudoti produktą be naujų papildomų išlaidų.

Dujos MAF (Methylacetylene-Allene Fraction), tai acetileno analogas metalams virinti ir pjaustyti rankiniu ir pramoniniu būdu. Dėl unikalios formulės MAF dujų degimo temperatūra yra artima acetileno degimo temperatūrai (2930C).

Kokybės sertifikatas (EN / RU)

Saugos duomenų lapas (EN / RU)

Prezentacija MAF (EN / RU)

Leidimas prekiauti naftos dujomis

Suskystintos naftos dujos (SND) (angl. LPG – liquified petroleum gas) – natūralus angliavandenilio kuras, sudarytas iš propano ir butano. Turi ypatingą privalumą pavirsti skysčiu suslėgus dideliu spaudimu ir sugrįžti į dujinę būseną atmosferiniame slėgyje. Tai reiškia, kad dujos gali būti lengvai ir patogiai kaupiamos ir saugomos kaip skystis ir tai yra didelis pranašumas prieš gamtines dujas, kurios pavirsti į skystį gali tik žemoje temperatūroje. Be to, SND yra 250 kartų tankesnės kaip skystis nei dujinis mišinys – todėl tiek daug kuro gali būti sukaupta, palyginti mažoje talpoje, kurį galima panaudoti beveik visur. Normaliame slėgyje n-butanas virsta skysčiu, esant minus 0,5 C, o izobutanas – esant minus 11,7 C. Normaliomis sąlygomis propanas suskystinamas esant 2,0 MPa arba 20 atmosferų slėgiui. Šios dujos priklausomai nuo sudėties ir panaudojimo paskirties yra skirtos į buitines ir automobilines dujas.
Plačiau

Vienas iš pagrindinių suskystintų automobilinių dujų kokybės rodiklių – oktano skaičius. Nors norma yra ne mažiau kaip 89, dažniausiai šis rodiklis siekia 92-93 punktus motoriniu metodu.Ribojamas ir nesočiųjų angliavandenilių, turinčių dvi dvigubas jungtis, t. y. linkusius polimerintis ir sudaryti dervingus junginius, kiekis. Šių junginių norma yra ne daugiau 0,5 molinių procentų di-eninių angliavandenilių.

Normuojamas ir sieros junginių kiekis po odoravimo. Kadangi dujos yra bekvapės, tam, kad būtų galima nustatyti sistemos nesandarumus, į dujas papildomai dozuojama specialiųjų medžiagų – merkaptanų. Tai pagal savo cheminę struktūrą panašios į alkoholius medžiagos, kurių bendra formulė R-SH. Šių medžiagų net labai nedidelius kiekius lengvai juntame dėl jų specifinio nemalonaus kvapo – jeigu užuodžiame automobilyje “dujų” kvapą, aišku, kad dujų sistema nesandari ir tokį automobilį nesaugu eksploatuoti.

Suskystintoms automobilinėms dujoms, kaip ir benzinams, nustatomas korozinis agresyvumas, t. y. kiek koroziškai agresyvūs dujose liekantys sieros junginiai. Tai standartinis testas, kai į produktą, pašildytą iki 40°C temperatūros, vienai valandai merkiama vario plokštelė. Pagal jos spalvos pasikeitimus ir sprendžiama apie korozinį aktyvumą.

Manometrinis garų slėgis ribojamas siekiant sumažinti sandėliavimo ir transportavimo pavojingumą. Dujos turi didelį plėtimosi koeficientą, automobilinės dujos skystėja esant 16 atmosferų slėgiui, todėl kuo didesnis manometrinis slėgis, tuo griežtesni reikalavimai balionams ir cisternoms, skirtoms suskystintoms dujoms laikyti.

Būtent šiuo rodikliu ir skiriasi vasarinė ir žieminė dujų rūšys. Visų rūšių automobilinėms suskystintoms dujoms ribojamas garų manometrinis slėgis, kuris negali būti didesnis kaip 1550 kPa esant 40°C temperatūrai. Žieminėms rūšims kaip eksploatacinis rodiklis ribojamas minimalus slėgis – esant ne didesnei kaip minus 10°C temperatūrai jis turi būti ne mažesnis kaip 150 kPa. Taip užtikrinama, kad būtų įmanoma užvesti variklį žiemos sąlygomis. Šį rodiklį užtikrina reikamas propano kiekis dujų mišinyje.

 

Domina SND ar MAF dujos? Susisiekite: